Ansøgning

Ansøg om typegodkendelse

2023

Her kan du søge om typegodkendelse for alle køretøjer, eller systemer og komponenter til dem, efter reglerne i EU-forordningerne om dem. Endvidere kan du søge om godkendelse af en komponent eller et system efter UNECE-regulativet for den.

Inden du ansøger:

Du skal som ansøger være udpeget af virksomheden, der ønsker godkendelsen, til at håndtere alle henvendelser til og fra myndigheder og tekniske tjenester. Det kan være som en af fabrikkens ansatte; som deres repræsentant, eller som teknisk konsulent. Dokumentation herfor medsendes som bilag.  

Når Færdselsstyrelsen har modtaget din ansøgning, vil du straks efter modtage en mail med kvittering og oplysning om sagens journalnummer, der skal anføres ved alle øvrige henvendelser og ved fremsendelse af bilagsmateriale.

Bilag

Bilag til ansøgningen skal ikke sendes sammen med ansøgningen, men fremsendes separat via et sikkert mailsystem (BlueWhale), der kan håndtere store datamængder. 

Bilag (oplysningsskemaer, afprøvningsrapporter, fotos og tegninger, mv.) skal opfylde kravene i gennemførelsesforordningerne til de tre forordninger: