Ansøgning

Ansøg om Teknisk Tjeneste for Typegodkendelse

2023

Her kan du søge om udpegelse som teknisk tjeneste i henhold til Bekendtgørelse om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til EU-forordningerne 2018/858, 167/2013 og 168/2013.

Ansøgeren bør have følgende dokumentation klar, inden der startes på en ansøgning:

  • Oplysninger om virksomheden, der ønskes udpeget
    • Navn, adresse, CVR-nummer eller andet momsnummer, kontaktoplysninger til virksomhed, ansvarlige medarbejdere og ansøger
    • Alle fysiske adresser, hvor der foregår prøvningsaktiviteter
  • Akkrediteringscertifikat og vurderingsrapport fra DANAK eller nationalt akkrediteringsorgan i et andet EU-land
  • Liste over eventuelle datterselskaber eller underentreprenører indeholdende navn, adresse, kontaktoplysninger og hvilke opgaver, de udfører.

Vær opmærksom på, at der skal udfyldes en ansøgningsblanket via Virk, der kræver virksomhedslogin.

Dokumentationen kan uploades via Virk eller alternativet indsendes via et sikkert mailsystem (BlueWhale), hvor der kræves verificering med en kode, der sendes til et angivet mobiltelefonnummer.

Ansøgning og dokumentation skal være på dansk eller engelsk.

Vær opmærksom på, at Færdselsstyrelsen opkræver gebyr for behandling af ansøgning om udpegning som teknisk tjeneste.

Vær opmærksom på, at Færdselsstyrelsen notificerer udpegede tekniske tjenester til EUKommissionen. EU-Kommissionen offentliggør udpegede tekniske tjenester på deres hjemmeside.