Ansøgning

Ansøg om nye tilladelser til international varebilskørsel

2023

Brug denne blanket når du vil søge om nye tilladelser til international godskørsel for fremmed regning med varebil

Vær opmærsom på:

Er virksomheden i forvejen indehaver af en fællesskabstilladelse, skal ansøgningsblanketten til yderligere international varebilstilladelse anvendes. Ydermere gør styrelsen opmærksom på, at en tilladelse til godskørsel for fremmed regning med køretøjer over 3,5 tons, kan anvendes til international godskørsel for fremmed regning med varebil.