Publikationsliste

Resultat: 621

Vejledning

Vejledning om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler mv.

Vejledningen henviser til bekendtgørelse nr. 1037 af 28. maj 2021.

Overenskomst

Den Tværfaglige Overenskomst 2019-2022 - Kristelig Arbejdsgiverforening

Denne overenskomst er landsdækkende og er gældende for medarbejdere ansat i virksomheder,
der gennem medlemskabet af Kristelig Arbejdsgiverforening, herefter KA, er overenskomstforpligtede

Vejledning

Vejledning til ansøgning om godkendelse af forsøg med selvkørende enheder

Læs mere om, hvordan du kan ansøge om godkendelse med selvkørende enheder.

Overenskomst

ITD-A og Krifas fællesoverenskomst

ITD-A og Krifas fællesoverenskomst for 2021.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2028

Udskydelse af frist for registrering af køretøjer til erhvervsmæssige persontransport.

Vejledning

Anbefaling til brug for syn af køretøjer

Færdselsstyrelsen opfordrer til at sætte medarbejderes og kunders egen sundhed og sikkerhed først. Vejledningen er en anbefaling til synsvirksomhederne.

Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2027

Opdatering af Vejledning om syn af køretøjer.

Månedsrapporter

Månedsrapport over fejl- og omsynsprocenter

Maj 2021.

Stelnummerliste for køretøjer der ikke opfylder UNECE-regulativ 79.02

Stelnummerlisten for personbiler, varebiler og lastbiler med dispensation for opfyldelse af krav om UNECE-regulativ 79.02