Resultat: 14

Udgivet

01/03/2021

Nyhed

Høring: Færdselsstyrelsen regulerer bekendtgørelsen om forsøgsordningen med selvkørende enheder

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om forsøg med selvkørende enheder og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i høring.
Læs mere

Udgivet

26/02/2021

Nyhed

Corona: Få et overblik over indsatser på vejtransportområdet

Som følge af corona-situationen gør Færdselsstyrelsen en række midlertidige tiltag for at sikre Danmark på vejtransportområdet. Her får du et overblik over Færdselsstyrelsens tiltag.
Læs mere

Udgivet

03/02/2021

Nyhed

Ændret kørekortsbekendtgørelse skal hjælpe i kampen mod vanvidskørsel

Færdselsstyrelsen har netop sendt et udkast til en ændring af kørekortbekendtgørelsen i høring. Det sker på baggrund af den aftale regeringen indgik om en skærpet indsats mod vanvidskørsel med en bred kreds af Folketingets partier i 2020.
Læs mere

Udgivet

03/02/2021

Nyhed

Taxi-uddannelse: Færdselsstyrelsen finder og retter fejl i Multitest

Fejl i Multitest betyder, at der fra 1. januar 2018 til 28. januar 2021, er kursister som fejlagtigt har bestået den teoretiske prøve til taxi-kvalifikationsuddannelsen. Fejlen er ved at blive rettet og får ikke konsekvenser for omfattede chauffører.
Læs mere

Udgivet

29/01/2021

Nyhed

Ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport i høring.
Læs mere

Udgivet

29/01/2021

Nyhed

Fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet

Færdselsstyrelsen offentliggør fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet vedrørende registrering af nationalitetsmærke efter grænsepassage.
Læs mere

Udgivet

29/01/2021

Nyhed

Midlertidige retningslinjer for synsvirksomhedernes oprettelse af fabriksnye EU-typegodkendte køretøjer i Køretøjsregisteret

Styrelsen præciserer i meddelelse nr. 2026, at fabriksnye, komplette eller færdiggjorte EU-typegodkendte køretøjer ikke må underlægges krav om yderligere kontrol og godkendelser i forbindelse med registrering i Køretøjsregistreret (DMR).
Læs mere