Resultat: 54

Udgivet

09/08/2021

Nyhed

Opdatering af Vejledning om syn af køretøjer

Færdselsstyrelsen opdaterer Vejledning om syn af køretøjer vedrørende lastbil, der er trækkraft for sættevogn og med stor kran. Dertil oplyses, hvordan synsvirksomhederne skal håndtere, at målenorm NEDC2 er forsvundet i Køretøjsregisteret (DMR).
Læs mere

Udgivet

25/06/2021

Nyhed

Seneste registreringsdato for køretøjer bestilt med henblik på taxikørsel m.v.

Generel dispensation til udskydelse af seneste registreringsdato for køretøjer, som er bestilt med henblik på erhvervsmæssig persontransport.
Læs mere

Udgivet

16/06/2021

Nyhed

Kravet om mundbind eller visir fjernes ved syn af køretøjer

I takt med udfasningen af coronarestriktionerne ophæver regeringen kravet om mundbind eller visir. På synsområdet betyder det, at kravet om mundbind eller visir udgår.
Læs mere

Udgivet

11/06/2021

Nyhed

Opdatering af Vejledning om syn af køretøjer

Vejledning om syn af køretøjer blev udgivet i december 2020. Nu opdaterer Færdselsstyrelsen den med nogle nødvendige nye ting.
Læs mere

Udgivet

29/01/2021

Nyhed

Midlertidige retningslinjer for synsvirksomhedernes oprettelse af fabriksnye EU-typegodkendte køretøjer i Køretøjsregisteret

Styrelsen præciserer i meddelelse nr. 2026, at fabriksnye, komplette eller færdiggjorte EU-typegodkendte køretøjer ikke må underlægges krav om yderligere kontrol og godkendelser i forbindelse med registrering i Køretøjsregistreret (DMR).
Læs mere

Udgivet

22/12/2020

Nyhed

Vejledning om syn af køretøjer er opdateret

Færdselsstyrelsen har opdateret Vejledning om syn af køretøjer, som finder anvendelse fra den 1. januar 2021.
Læs mere

Udgivet

17/12/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen udvider sit kontrolfokus i virksomhedstilsynet

Færdselsstyrelsen vil i virksomhedskontrollen fra og med den 1. april 2021 have større fokus på at kontrollere, at reglerne om ugentlig køre- og hviletid samt ”2-ugers køretid" overholdes.
Læs mere

Udgivet

27/11/2020

Nyhed

Færdselsstyrelsen har evalueret Tempo 100-ordningen for påhængskøretøjer under 3.500 kg

Evalueringen har overordnet set fundet, at der ikke er noget, der tyder på, at der er en øget færdselssikkerhedsmæssig risiko forbundet med kørsel med Tempo 100-godkendte påhængskøretøjer.
Læs mere