Resultat: 97

Udgivet

07/05/2021

Nyhed

Nyt system erstatter ’Find Transportvirksomhed’

Færdselsstyrelsens system Find Transportvirksomhed erstattes af systemet Find Tilladelser. Det nye system indeholder de samme oplysninger som tidligere, men systemets søgefunktion er blevet forbedret.
Læs mere

Udgivet

07/05/2021

Nyhed

PRESSEMEDDELELSE: Vejsidesyn får farlige lastbiler af vejen – nu med blå blink

Transportministeren er i dag med Færdselsstyrelsen på vejsidesyn, hvor tunge køretøjer kontrolleres for sikkerhedskritiske- og miljømæssige fejl. Fra i dag har Færdselsstyrelsen fået nyt redskab til arbejdet, nemlig blå blink på styrelsens bil.
Læs mere

Udgivet

06/05/2021

Nyhed

Ny praksis for udstedelse af varebilstilladelser

I forbindelse med implementeringen af Vejpakken har Færdselsstyrelsen konstateret et behov for at ændre praksis for udstedelse af varebilstilladelser. Den nye praksis kan særligt få betydning for varebilsvirksomheder.
Læs mere

Udgivet

27/04/2021

Nyhed

Høring: Færdselsstyrelsen sender bekendtgørelsesudkast om vejtransport af farligt gods i høring

Færdselsstyrelsen har netop sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods i høring. Høringsfristen udløber den 21. maj 2021.
Læs mere

Udgivet

08/04/2021

Nyhed

Færdselsstyrelsen har fået nye oplysninger vedrørende et netop offentliggjort fortolkningsbidrag til 11 kg-reglen for godstransport med varebiler

På baggrund af henvendelser foretager Færdselsstyrelsen yderligere undersøgelser forud for præciseringen af anvendelsesområdet for 11 kg-reglen i godskørselsloven.
Læs mere

Udgivet

31/03/2021

Nyhed

Høring: Ny bestemmelse om udveksling af oplysninger om kvalifikationsbeviser med andre EU- og EØS-lande

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport i høring.
Læs mere

Udgivet

31/03/2021

Nyhed

OPDATERET – nyhed trukket tilbage: Færdselsstyrelsen offentliggør fortolkningsbidrag til 11 kg´-reglen i godskørselsloven

Præcisering af anvendelsesområdet for 11 kg’–reglen, der er afgørende for, om man som virksomhed, der kører godskørsel for fremmed regning, skal have en varebilstilladelse.
Læs mere

Udgivet

26/03/2021

Nyhed

Vejledningsperioden udløber for kontrol af lønvilkår i forbindelse med cabotagekørsel og vejdelen af kombineret transport

Færdselsstyrelsen og politiet har i årets første 3 måneder anvendt en vejledende tilgang i forbindelse med kontrol af nye regler for lønvilkår. Den 1. april 2021 udløber vejledningsperioden.
Læs mere