Colourbox

Krav til coronapas ved køreprøver og køreundervisning ændres

Publiceringsdato: 15/01/2022
Transportministeriet har netop udstedt en ny ændringsbekendtgørelse, der ændrer varigheden af et gyldigt coronapas samt præciserer, hvilke testtyper, der kan anvendes.
Fra 17. januar 2022 ændres reglerne for varigheden af et gyldigt coronapas efter vaccination for personer over 18 år.

Ændringen betyder, at et coronapas fremover er gyldigt i 5 måneder efter sidste stik i et primært vaccinationsforløb. Endvidere forbliver coronapasset gyldigt umiddelbart efter en revaccination.

Samtidig ændres reglerne for coronapas ved et positivt resultat af en PCR-test. Ændringen betyder, at et positivt resultat skal være mindst 11 dage og højst 5 måneder for at virke som et gyldigt coronapas. 

Herudover præciseres det, at en PCR-test eller kviktest for at kunne anvendes som coronapas, skal være foretaget på offentlige og private behandlingssteder, regionsråd, kommunalbestyrelser samt offentlige og private skoler og uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af anmeldepligten til Statens Serum Institut. Denne præcisering betyder, at fx hjemmetest ikke kan anvendes som gyldigt coronapas.  


Færdselsstyrelsen opfordrer til, at man læser bekendtgørelsen og i øvrigt holder sig løbende orienteret på hjemmesiden www.fstyr.dk samt på www.coronasmitte.dk.