Colourbox

Sådan ansøger du nemt om dit digitale førerkort

Publiceringsdato: 20/10/2021
I forbindelse med at Færdselsstyrelsen har digitaliseret takografkortområdet, har styrelsen fået lavet en vejledningsvideo, der trin for trin forklarer, hvordan man ansøger om førerkortet.

Færdselsstyrelsen overtog 1. oktober 2021 takografkortområdet fra politiet og opfordrer i den forbindelse chauffører, virksomheder og værksteder til at bruge den nye mulighed med at ansøge digitalt om takografkortet. 

I stedet for at køre ind på et af de tre ekspeditionssteder i landet, når takografkortet enten skal nyanskaffes eller fornyes, kan man sidde derhjemme i ro og mag og udfylde blanketten, når det passer én og på alle tider af døgnet. 

 

Ny video skal gøre det lettere at ansøge digitalt

Færdselsstyrelsen har for at lette ansøgningsprocessen lavet en vejledningsvideo til ansøgning om førerkort, der skal gøre den digitale ansøgningsproces nemmere for dem, der måske er lidt uvante med situationen.

Vejledningsvideoen beskriver trin for trin, hvad man skal have klar inden, og hvad man skal gøre, når man udfylder blanketten. Der er i alt ti trin i ansøgningsprocessen, som man bliver guidet godt igennem. 

 

Mange søger allerede digitalt 

Siden Færdselsstyrelsen overtog takografkortområdet, og hvor det altså har været muligt at ansøge digitalt om takografkortet, er der blevet ansøgt digitalt om godt 1.200 takografkort. 
Færdselsstyrelsen har modtaget godt 100 bestillinger af takografkort ved personlig henvendelse i henholdsvis Kolding, Aalborg og København den første uges tid. Til sammenligning havde politiet godt 1600 ekspeditioner i august måned, altså omkring 400 bestillinger ved personlig henvendelse pr. uge. ”Vi er glade for at se, at der er så mange, der vælger at ansøge digitalt. Så det lader til, at de fleste brugere allerede har taget den digitale ansøgningsmulighed til sig. Nu får vi forhåbentlig lige de sidste med, som måske kan være lidt usikre på, hvordan de ansøger digitalt – det, håber vi, kan lykkes med den nye vejledningsvideo”, fortæller kontorchef i Færdselsstyrelsen, Kirsten Søndergaard Munck. 


Den nye vejledningsvideo er henvendt til chauffører, der skal bruge et førerkort. I første omgang har Færdselsstyrelsen ikke valgt at lave vejledningsvideo for de andre typer af takogtrafkort; værkstedskort og virksomhedskort. Men viser der sig et behov, vil Færdselsstyrelsen tage det op igen.

Det gælder også i forhold til, om der kan være brug for en engelsk version af ansøgningsblanket og video. Færdselsstyrelsen vil nu samle erfaringer og viden sammen og herefter revurdere behovet.

 

Se vejledningsvideo om takografkort