Colourbox

Nyt på kørekortområdet - Opfordring til kørelærerne

Publiceringsdato: 18/10/2021
Fra i dag opfordres kørelærerne til kun at booke prøver på koreprovebooking.dk i deres lokalområde, hvor kørelæreren har virksomhed, og hvor eleverne har haft deres praktiske træning.

Det skal være slut med kørekortelever, der må rejse fra den ene ende af landet til den anden for at få en køreprøve. Fra i dag, den 18. oktober, opfordres kørelærerne til kun at booke prøver på koreprovebooking.dk i de områder, hvor deres elever har lært af køre bil og kørelærerne har virksomhed.

 

Opfordringen kommer på baggrund af, at Færdselsstyrelsen både har modtaget en del henvendelser fra kørelærere, der har ønsket at muligheden om frit valg af prøvested bliver fjernet. Det skyldes, at det frie valg skaber en uhensigtsmæssig belastning i hele landet, og gør det mere vanskeligt at booke prøver i sit lokalområde.

 

Derudover vil Færdselsstyrelsen også gerne have et klart billede af, hvor mange prøver der efterspørges rundt om i landet, så Færdselsstyrelsen i højere grad kan efterkomme den efterspørgsel, der er i hvert område af landet.

 

Øger prøveudbuddet

Opfordringen vil på kort sigt muligvis betyde, at der er færre tilgængelige prøver for kørekortelever i hovedstadsområdet, der længe har været plaget af for få tilgængelige prøver og hvor kørelærerne førhen har booket prøver i hele landet.

 

Færdselsstyrelsen arbejder intenst på at få skruet op for prøveudbuddet netop de steder, der er plaget af prøvemangel. Men for at Færdselsstyrelsen hurtigst muligt kan tilføre de nødvendige ressourcer til områderne, kræver det, at vi kender problemets omfang.


Derfor henstiller vi til kørelærerne, at de følger vores opfordring, da en løsning af køreprøveproblematikken, vil komme alle til gavn på sigt. På trods af, at det på kort sigt kan opleves som en serviceforringelse.

 

Færdselsstyrelsen har endnu et nyt hold prøvesagkyndige klar ved udgangen af oktober måned og ligeledes afslutter vi også i kommende uger vores rekrutteringsrunde af timelønnede prøvesagkyndige. Vi forventer derfor, at vi kan øge antallet af tilgængelige prøver i løbet af november betragteligt.

 

Ligeledes vil vi også løbende analysere den data vi får og se på, om vi skal rykke rundt på vores prøvesagkyndige, så der kommer bedre balance i prøveudbuddet i hele landet.

 

Fremadrettede prøveafvikling

Færdselsstyrelsen regner med, at vi fremadrettet vil begynde at lægge flere teoriprøver ud end tidligere, i takt med at ventetiden for at komme til en praktisk prøve bliver mindre. Derfor vil kørelærerne opleve, at der senest i løbet af 1. kvartal af 2022, vil være flere teoriprøver end tidligere. Indtil nu har Færdselsstyrelsen prioriteret at afvikle flere praktiske prøver, da ventetiden på den praktiske prøve er dyr for eleverne.

 

Færdselsstyrelsen arbejder generelt på at få øget den totale mængde af tilgængelige prøver hurtigst muligt, så vi kommer op på en gennemsnitlig afholdes af omkring 9.000 prøver per uge.

 

Aflyste prøver

Færdselsstyrelsen arbejder også på at få et tilstrækkeligt beredskab til, at vi i tilfælde af uforudsete hændelser, ikke må aflyse prøver men i stedet stadigvæk kan afvikle dem. Ligeledes arbejder vi også på, at vores system giver besked i tide, hvis uheldet skulle være ude og vi må aflyse eller lave en ændring i en prøve.

 

Derudover, er vi desværre blevet opmærksomme på, at det ved en fejl har været muligt at booke prøver til den 28. oktober, hvor der ikke har været tildelt en prøvesagkyndig.