Christoffer Askman

Høring: Regulering af markedsovervågning på færdselsområdet flyttes til Sikkerhedsstyrelsen

Publiceringsdato: 29/10/2021
Som følge af et nyt lovforslag ophæver Færdselsstyrelsen bestemmelser om markedsovervågning på færdselsområdet i syv forskellige bekendtgørelser.

Med lovforslag L 21 (Folketinget 2021-2022) vedr. Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om produkter og markedsovervågning (Markedsovervågning på færdselsområdet m.v.) foreslås det, at markedsovervågning med færdselsrelaterede produkter ophæves i færdselsloven og fremover samles i lov om produkter og markedsovervågning under Erhvervsministeriets ressort, som allerede i dag regulerer markedsovervågning af en lang række produkter, så der ikke opstår dobbeltregulering på området.

 

Såfremt lovforslaget vedtages, vil Færdselsstyrelsen som konsekvens heraf ophæve bestemmelser om markedsovervågning i flere bekendtgørelser under Færdselsstyrelsens ressort. 

 

Høringsfristen er den 24. november 2021, og bekendtgørelsesudkastene forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.