Christoffer Askman

Opsætning af prissammenligningsskilte på offentligt tilgængelige ladestandere

Publiceringsdato: 21/09/2021
Færdselsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at størrelsen på prissammenligningsskiltene ikke passer med dimensioneringen af nogle ladestandere. Virksomheder, der oplever dette problem, bedes kontakte styrelsen.

I forbindelse med bekendtgørelse nr. 1037 af 28. maj 2021 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler m.v., har erhvervet efter endt offentlig høring af bekendtgørelsen gjort Færdselsstyrelsen opmærksom på, at størrelsen på A6-prissammenligningsskiltene ikke passer med dimensioneringen af nogle offentligt tilgængelige ladestandere.

Færdselsstyrelsen opfordrer derfor virksomheder, der oplever, at ladestanderens dimensionering ikke passer til størrelsen på prissammenligningsskiltet, til at henvende sig direkte til styrelsen. Styrelsen kan kontaktes på info@fstyr.dk.

 

Prissammenligningsskilte skal gøre prisen på drivmidler mere gennemsigtig

Bekendtgørelsen om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler m.v implementerer bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer og er udstedt med hjemmel i lov om ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler.


Bekendtgørelsen fastsætter, at der på et bredt udsnit af offentligt tilgængelige tankstationer og på offentligt tilgængelige ladestandere til opladning af elektriske køretøjer skal opsættes et prissammenligningsskilt, der viser gennemsnitlige priser for udvalgte fossile brændstoffer og alternative drivmidler pr. 100 km for udvalgte bilsegmenter.


I Færdselsstyrelsens vejledning til bekendtgørelsen beskrives de nærmere krav til opsætning af prissammenligninsskiltene samt krav om videregivelse af prisdata til brug for beregningerne bag prissammenligningsskiltene.


Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. juni 2021 og prissammenligningsskiltene skal senest være opsat 20. oktober 2021.

Bekendtgørelse.

Nr. 2021/1037

Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Gældende fra

01/06/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2021.
Vejledning

Vejledning om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler mv.

Vejledningen henviser til bekendtgørelse nr. 1037 af 28. maj 2021.