Colourbox

Fire bekendtgørelser ændres på kørekort og kørelærerområdet

Publiceringsdato: 27/09/2021
Færdselsstyrelsen har netop udstedt bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

Den 1. oktober 2021 bliver en række opgaver inden for kørekort- og kørelærerområdet overdraget fra politiet til Færdselsstyrelsen. Ressortoverdragelsen omfatter bl.a. afvikling af praktiske og teoretiske prøver samt udstedelse og administration af kørekort.

 

Som følge af ressortoverdragelsen er der behov for at opdatere følgende fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet:

  • Bekendtgørelse om kørekort 
  • Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 
  • Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning
  • Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)

 

Bekendtgørelserne indeholder i forbindelse med ressortoverdragelsen en række konsekvensændringer. Derudover ændres klageordningen således, at klager på kørekort- og kørelærerområdet fremadrettet skal behandles af Trafikstyrelsen frem for Færdselsstyrelsen. I bekendtgørelse om kørekort ophæves desuden kravet om, at prøvesagkyndige skal opfylde helbredskravene til gruppe 2.

 

Endvidere ændres sammensætningen af prøvekommissionen og tilmeldingsfristen for kørelærernes skriftlige forprøve og afsluttende prøve i bekendtgørelsen om godkendelse af kørelærere.

 

Endelig vil der med bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) blive ændret på kravet om, at der skal anvendes en aktiv godkendt kørelærer og/eller en af politiets aktive prøvesagkyndige til varetagelse af dele af undervisningen. Det betyder, at enten en aktiv godkendt kørelærer eller en person, der er eller har været prøvesagkyndig eller køredommer kan varetage dele af undervisningen fra 1. oktober 2021.

 

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. oktober 2021.

Bekendtgørelse.

Nr. 2021/1843

Bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/10/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2021.

Bekendtgørelse.

Nr. 2021/1833

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Gældende fra

01/10/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2021.

Bekendtgørelse.

Nr. 2021/1834

Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning

Gældende fra

01/10/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2021.

Bekendtgørelse.

Nr. 2021/1844

Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)

Gældende fra

01/10/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2021.