Colourbox

OPDATERET - Færdselsstyrelsen kan nu offentliggøre de første adresser til køreprøver

Publiceringsdato: 02/09/2021
Færdselsstyrelsen er meget langt med at finde egnede bygninger og lokaler til afvikling af teoriprøver- og praktiske køreprøver. En stor del af adresserne er nu på plads og kan meldes ud.

Opdateret med adresser på Aalborg og Hobro

I forbindelse med ressortoverdragelsen den 1. oktober skal Færdselsstyrelsen finde bygninger og lokaler i hele landet, som fremover kan bruges til afvikling af teoriprøver og praktiske køreprøver. Nu er Færdselsstyrelsen klar til at melde de første 32 lokationer ud.

 

Det er målsætningen, at alle lokaler er på plads 1. oktober i de 57 byer, hvor Færdselsstyrelsen kommer til at afvikle køreprøver fra. Det er en omfattende opgave at finde egnede lokaler i alle byer. Derfor kan der i kortere eller længere perioder være steder i landet, hvor lokalerne er midlertidige løsninger.

Stort puslespil og mange aktører

Færdselsstyrelsen er sammen med Bygningsstyrelsen i gang med at få afklaret de sidste spørgsmål omkring  indretning og er i gang med at indgå aftaler med udlejere omkring lokaler i de resterende byer, hvor der skal afvikles teori- og praktiske køreprøver fremover. Færdselsstyrelsen er i tæt dialog med Rigspolitiet, prøvesagkyndige, udlejere, kørelærerforeninger, kommuner og institutioner mv., som alle bidrager til det geografiske puslespil.

 

Færdselsstyrelsen overtager omkring 15 bygninger eller lokaler fra politiet. Da mange prøver foregår på politistationerne, er det ikke hensigtsmæssigt at overtage de øvrige lokaler, som politiet bruger i dag i forbindelse med kørekortopgaven. Så her skal der findes alternative løsninger.

 

Færdselsstyrelsen er optaget af, at der skal være gode og egnede bygninger og faciliteter for samtlige medarbejdere, kørelærere og deres køreelever samt samarbejdspartnere, der kommer til at færdes i bygningerne. Derfor er der mange forhold, bygningerne skal leve op til –  egnede lokaler til afholdelse af teoriprøver, toiletforhold, opholdsrum til personale og brugere, gode tilkørselsforhold, parkeringsmuligheder etc.

Melder løbende flere adresser ud

I de kommende uger vil Færdselsstyrelsen løbende melde nye adresser ud i takt med, at lejekontrakterne bliver indgået. Det er først muligt at melde adresserne ud, når aftalen omkring bygningerne er helt på plads. Adresserne bliver meldt ud på styrelsens hjemmeside fstyr.dk.

Oversigt

Færdselsstyrelsen kommende adresser

Find adresserne på de steder, hvor Færdselsstyrelsen fremadrettet afvikler teoriprøver og praktisk køreprøver

Melder løbende flere adresser ud

Styrelsen er pt. i forhandlinger med udlejere omkring bygninger og lokaler i alle de byer, hvor der skal afvikles teoriprøver og praktiske køreprøver fremover. Det er først muligt at melde adresserne ud, når aftalen omkring bygningerne er helt på plads. 

Færdselsstyrelsen melder løbende ud i takt med, at lejekontrakterne bliver indgået.