OBS

Vi træffes ikke på telefonen i dag, da vi er i gang med installation af nye IT-systemer. Vi er tilbage igen i morgen fra kl. 9.00. Du kan stadig kontakte os på info@fstyr.dk. Vi beklager ulejligheden.

Colourbox

Færdselsstyrelsen overtager opgaver indenfor kørekortområdet

Publiceringsdato: 25/08/2021
Færdselsstyrelsen overtager 1. oktober opgaver fra politiet indenfor kørekortområdet, bl.a. opgaver med administration samt afvikling af teori- og køreprøver. Læs her hvordan proceduren for køreprøveafvikling fremadrettet håndteres.

Færdselsstyrelsen er i fuld gang med at planlægge overdragelsen og modtager i den forbindelse en del henvendelser og spørgsmål omkring bl.a. køreprøveafvikling og køreprøvebooking.

 

Spørgsmålene går bl.a. på, hvordan man skal forholde sig i perioden frem til 1. oktober – fx i forbindelse med at forhåndsreservere køreprøver. Svaret er, at indtil 1. oktober skal de personer, der arbejder med booking af køreprøver, fortsætte som hidtil. Det er fortsat politiet, der koordinerer opgaven frem til 1. oktober.

 

Samme system – samme fremgangsmåde

Nogle af de medarbejdere i politiet, der i dag betjener opgaver indenfor kørekortområdet, bliver overdraget til Færdselsstyrelsen, og det vil derfor være mange af de samme medarbejdere, man skal have kontakten med fremadrettet.

 

Færdselsstyrelsen ansætter også en del nye medarbejdere, der skal arbejde som prøvesagkyndige, planlæggere af køreprøver eller teamledere.

Når vi nærmer os 1. oktober, vil der blive oplyst om nye kontaktoplysninger, hvis der sker ændringer.

 

Efter 1. oktober vil Færdselsstyrelsen videreføre de konkrete nuværende aftaler, som politiet har med de forskellige uddannelsessteder i landet. Aftalerne går på, at køreprøver til tunge køretøjer afvikles fra skolernes lokationer.

 

Færdselsstyrelsen vil ligesom politiet bruge koreprovebooking.dk til at lægge prøver ind. Hvis der kommer ændringer i processen, vil styrelsen informere om dette senere. Det kan fx være, hvordan og hvornår de enkelte køreprøver frigives i systemet.

 

Som udgangspunkt vil Færdselsstyrelsen fortsætte med reservationer af køreprøver som tidligere, og fortsat frigive køreprøver løbende ca. fire uger frem.  

 

Fra kredse til samlet opgavevaretagelse

Der vil ske enkelte ændringer, når Færdselsstyrelsen overtager kørekortområdet, fx vil man operere med områder ledet af en teamleder i stedet for kredse.

 

Hvor køreprøveområdet i dag har været opdelt efter de forskellige politikredse, vil opgaven fremadrettet være samlet hos Færdselsstyrelsen, der vil arbejde ud fra en samlet opgavevaretagelse på tværs af landet.

 

Styrelsen vil også arbejde datadrevet og analysere på de resultater, der foreligger indenfor køreprøveafvikling. Der vil fx være forskel i landet på, hvor mange prøver, der er brug for. Det betyder, at Færdselsstyrelsen højst sandsynligt vil lægge flere køreprøver ud i de områder, hvor efterspørgslen og behovet er størst. Det håber vi, på sigt, vil kunne afhjælpe ventetiderne på køreprøver og sikre, at elev og kørelærer kan afholde køreprøve i det område, hvor de begge er vant til at køre.

 

Digitalisering og efterspørgsel

I første omgang er ambitionen at overtage området og fastholde en sikker drift over hele landet. Der vil gå et stykke tid, før man kan forvente, at de nuværende ventetider bliver normaliseret og stabiliseret.  

 

"Vores planer med at digitalisere og modernisere området sker ikke over enkelte dage eller måneder," forklarer direktør i Færdselsstyrelsen, Stefan Søsted.

 

 "Vi vil være klar til drift 1. oktober. Vi får omkring 110-130 civile prøvesagkyndige fra politiet, og så har vi ansat omkring 80 prøvesagkyndige, som vi har under uddannelse nu og i løbet af de næste måneder. Derefter skal vi have tingene op at køre, og så er ambitionen efterfølgende at digitalisere området og i højere grad at blive efterspørgselsdrevet i løbet af de næste et til to år. Det betyder, at vi for eksempel lægger prøver ud, hvor efterspørgslen og behovet er størst, og ikke som nu, hvor kørelærerne har svært ved at få prøver til deres elever," siger Stefan Søsted.
 

Bygninger og nye adresser

Færdselsstyrelsen er i gang med at finde nye bygninger, hvor der kan afvikles teori- og køreprøver fra. I dag afvikles en del prøver nemlig fra politistationerne, så det har ikke været muligt at fortsætte arbejdet derfra.  Adresserne på de nye prøvesteder og tjenestesteder meldes løbende ud. Færdselsstyrelsen forventer at kunne give et samlet overblik midt i september, og senest når køreprøver frigøres.

Kontakter og indgange

Efter den 1. oktober 2021 skal du kontakte Færdselsstyrelsen frem for politiet i forbindelse med en række spørgsmål omkring kørekortområdet.

 

Der arbejdes derfor på, at der bliver en logisk og serviceorienteret telefon- og mailindgang til styrelsen, så spørgsmål og henvendelser havner det rigtige sted.

 

Så snart løsningen er på plads, bliver det meldt ud til alle relevante samarbejdspartnere.

 

Lukkedage i forbindelse med overdragelsen

I forbindelse med overdragelsen vil der blive holdt enkelte lukkedage i forbindelse med, at medarbejderne skal introduceres til nye it-systemer mm.

 

Det drejer sig om følgende dage: Fredag den 1. oktober 2021 samt mandag og tirsdag den 4. og 5. oktober 2021.

 

I disse dage vil der ikke blive holdt køreprøver, og Færdselsstyrelsens telefoner i både Ribe og Holstebro vil være lukket.  

Fakta

Som en del af politiforliget i december 2020 blev det besluttet, at kørekortområdet skulle samles under Færdselsstyrelsen.
Dermed bliver det fra 1. oktober 2021 Færdselsstyrelsen, som har ansvar for teoretisk- og praktisk køreprøveafvikling, kørekortadministration og regler for kørekortområdet. Indtil den dato har Færdselsstyrelsen ansvaret for reglerne, mens prøveafvikling og kørekortadministration hører under politiet.

Når du skal til at tage kørekort, skal du fortsat kontakte en lokal kørelærer. Og det vil fortsat være kommunerne, der modtager ansøgninger om kørekort.