Christoffer Askman

Vejledning til opsætning af prissammenligningsskilte på tankstationer og ladestandere er nu offentliggjort

Publiceringsdato: 26/07/2021
Færdselsstyrelsen har offentliggjort en vejledning i forbindelse med det nye krav til prissammenligningsskilte om fossile brændstoffer og alternative drivmidler, der skal opsættes på offentligt tilgængelige tankstationer og ladestandere.

Ejere af offentligt tilgængelige tankstationer og ladeoperatører skal senest 20. oktober sørge for at sætte brugerinformationsskilte op, der gør det muligt at sammenligne prisen på udvalgte fossile brændstoffer med prisen på alternative drivmidler såsom brint og el.

 

I forbindelse med kravet til opsætning af de nye prissammenligningsskilte har Færdselsstyrelsen offentliggjort en vejledning, der skal hjælpe og vejlede ejere af tankstationer og ladeoperatører med at opfylde kravet. Derudover beskriver vejledningen også, hvordan ejere og operatører skal videregive prisdata til brug for beregningerne bag prissammenligningsskiltene. 

 

Prisen på drivmidler skal gøres mere gennemsigtig

 

Pr. 1. juni 2021 trådte en ny bekendtgørelse om krav til offentlig tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler i kraft. 

 

Den nye bekendtgørelse stiller krav til ejerne af tankstationer og ladeoperatører, da det senest pr. 20. oktober 2021 er et krav, at der er opsat skilte, hvor det er muligt at sammenligne prisen mellem fossile brændstoffer og alternative drivmidler pr. 100 km for udvalgte bilsegmenter. 

 
Vejledning

Vejledning om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler mv.

Vejledningen henviser til bekendtgørelse nr. 1037 af 28. maj 2021.

Bekendtgørelse.

Nr. 2021/1037

Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Gældende fra

01/06/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2021.