Colourbox

Høring: Færdselsstyrelsen sender fire udkast til bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet i høring

Publiceringsdato: 15/07/2021
Den 1. oktober 2021 overtager Færdselsstyrelsen en række opgaver fra politiet. I den forbindelse opdaterer styrelsen de fire bekendtgørelser. Høringsfristen udløber den 13. august 2021.

Som led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2021-2023 af 15. december 2020 bliver en række færdselsopgaver overdraget fra politiet til Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet.

Opgaverne, der henhører under Justitsministeriets ansvarsområde i dag, bliver overdraget til Transportministeriet den 1. oktober 2021. Overdragelsen af opgaverne omfatter blandt andet afvikling af praktiske og teoretiske køreprøver samt udstedelse og administration af kørekort.


Uddybning af ændringer

Som følge af overdragelsen af opgaverne er der behov for en række opdateringer i følgende bekendtgørelser:


  • Bekendtgørelse om kørekort
  • Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere
  • Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning
  • Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)

Færdselsstyrelsen kan ikke agere klageinstans for egne afgørelser. Derfor vil Færdselsstyrelsen grundet ressortoverdragelsen pr. 1. oktober 2021 ikke længere varetage opgaven som klageinstans for blandt andet afviklingen af teori- og køreprøver, kørelærerprøver, samt udstedelse og administration af kørekort. Klageordningen på kørekort- og kørelærerområdet ændres derfor således, at klager efter ressortoverdragelsen behandles af Trafikstyrelsen.

 

I udkast til bekendtgørelse om kørekort ophæves desuden kravet om, at prøvesagkyndige skal opfylde helbredskravene til gruppe 2.

 

Endvidere ændres sammensætningen af prøvekommissionen og tilmeldingsfristen for kørelærernes afsluttende prøve i udkast til bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere. Tilmeldingsfristerne vil i udkastet, gældende fra 2022, ændres til henholdsvis 15. marts og 15. september.

 

I udkast til bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) er der ændret på kravet om, at der skal anvendes en aktiv godkendt kørelærer og/eller en af politiets aktive prøvesagkyndige til varetagelse af dele af undervisningen. Undervisningen kan således, gældende fra 1. oktober 2021, varetages af enten en aktiv godkendt kørelærer eller en person, der er, eller har været, prøvesagkyndig.

Endelig er der i udkastene foretaget en række redaktionelle ændringer og opdateringer.