Colourbox

Fra 1. juli ændres reglerne for coronapas i forbindelse med køreundervisning og køreprøver

Publiceringsdato: 30/06/2021
Transportministeriet ændrer reglerne for coronapas i forbindelse med køreundervisning og køreprøver. Ændringen betyder, at gyldigheden af PCR-test forlænges og at aldersgrænsen hæves, så 16-årige fremadrettet er undtaget fra krav om coronapas.

Fra 1. juli bliver gyldigheden for PCR-test forlænget, så de fremadrettet vil gælde i 96 timer fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.

 

Reglerne for hurtigtest (antigentest) bliver ikke ændret, og derfor vil de fortsætte med at være gældende i 72 timer fra tidspunktet, hvor testen bliver taget.

 

Derudover hæves aldersgrænsen for undtagelse af coronpas fra 15 til 16 år. Det vil sige, at børn og unge under 16 år er undtaget fra kravet om fremvisning af coronapas, når de er til køreundervisning og køreprøve.

 

Du kan læse en samlet præcisering af kravene for coronapas m.m. på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse.

Nr. 2021/1487

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om genåbning, restriktioner og krav om coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19

Gældende fra

01/07/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.