Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om udrykningskørsel

Publiceringsdato: 30/06/2021
Færdselsstyrelsen har netop udstedt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

I dag kan politiet undlade at anvende udrykningslygter og udrykningshorn, når de udfører udrykningskørsel med motorkøretøj tilhørende politiet. Fra 1. juli 2021 udvides rammerne for politiets skøn til at foretage udrykningskørsel.


Politiet kan fremadrettet foretage udrykningskørsel, når undladelsen skønnes nødvendig af hensyn til formålet med udrykningskørslen, herunder som følge af polititakiske overvejelser, og såfremt omstændighederne i øvrigt ikke taler væsentlig imod, f.eks. ikke væsentligt forringer færdselssikkerheden.

 

Beslutningen om at undlade at anvende udrykningssignaler vil bero på et politimæssigt skøn over, hvorvidt formålet med udrykningskørslen ellers vil forspildes.

 

Afslutningsvist indføres der en ny bestemmelse i bekendtgørelsen, som opstiller særlige regler for politiets kørsel i forbindelse med patruljering på f.eks. cykelstier og andre steder ved særlige opgaver.

Bekendtgørelse.

Nr. 2021/1486

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel

Gældende fra

01/07/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.