Colourbox

Fra juli gælder nye løn- og arbejdsvilkår for alle danske vognmænd

Publiceringsdato: 27/05/2021
Inden længe skal alle danske vognmænd også efterleve de nye regler for løn- og arbejdsvilkår. Kontrollen med de danske vognmænd vil foregå som en del af Færdselsstyrelsens almindelige tilsyn med tilladelsesindehavere af gods- og bustilladelser.

Den 1. januar 2021 kom der nye regler for løn- og arbejdsvilkår på gods- og buskørselsområdet. Med de nye regler forpligtes vognmænd, som udfører cabotagekørsel og kombinerede transporter i Danmark, til at give de i Danmark udstationerede chauffører en løn, der svarer til niveauet i de overenskomster, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedets parter på henholdsvis godskørsels- og busområdet i Danmark. Omkostningsniveauet skal således iagttages af både danske og udenlandske vognmænd. 

 

Fra den 1. januar 2021 kan vognmænd kun få udstedt bus- eller godskørselstilladelser, hvis de lever op til kravet om at aflønne deres chauffører, så lønnen ikke afviger væsentligt fra lønnen i de retningsgivende overenskomster. 

 

For de danske vognmænd, som har fået en bus- eller godskørselstilladelse inden den 1. januar 2021, er der en omstillingsperiode frem til 1. juli 2021. Omstillingsperioden giver vognmændene mulighed for at leve op til kravene for et omkostningsniveau ved aflønning af deres chauffører. 

 

Sådan kontrolleres de danske vognmænd

Det er Færdselsstyrelsens opgave at føre tilsyn med kravene for aflønning af chaufførerne. Måden  Færdselsstyrelsen fører tilsyn med dette krav, sker i forlængelse af de almindelige tilsyn styrelsen allerede i dag fører med bus- og godskørselstilladelser. 

 

Tilladelsesindehavere bliver i dag udtaget til tilsyn enten periodevist eller i forbindelse med en risikobaseret udtagning. 

 

I modsætning til de tilsyn der føres med udenlandske virksomheder og vognmænd, vil danske vognmænd ikke blive standset ved vejsiden af hverken politiet eller vejsidesynsinspektører fra Færdselsstyrelsen for at dokumentere aflønningskravene. 

 

Forståelse for ny praksis

Færdselsstyrelsen er opmærksom på, at de nye regler for løn- og arbejdsvilkår er en ny praksis for de danske vognmænd og for styrelsen. 

 

Færdselsstyrelsen er derfor optaget af at gøre det gennemskueligt for både store virksomheder og mindre vognmænd, så det bliver muligt at efterleve reglerne og ved tilsyn kunne dokumentere, at de nye aflønningskrav overholdes.

Faktaboks

  • Alle danske vognmænd skal pr. 1. juli 2021 leve op til kravene for et omkostningsniveau ved aflønning af deres chauffører. 
  • De danske vognmænd vil i modsætning til udenlandske virksomheder og vognmænd ikke blive standset ved vejsiden af hverken politiet eller vejsidesynsinspektører fra Færdselsstyrelsen for at dokumentere aflønningskravene.
  • Der har siden 1. januar 2021 været en vejledningsperiode ved tilsyn af kravene for lønvilkår hos udenlandske chauffører. Den 1. april 2021 udløb vejledningsperioden, og herefter har politiet og Færdselsstyrelsen kunnet udstede bøder til udenlandske virksomheder og vognmænd, der ikke efterlevede de nye krav.