Colourbox

Nye regler om tekniske krav til aerodynamiske førerhuse og anordninger samt brug af anordningerne

Publiceringsdato: 05/01/2021
De nye regler om krav til aerodynamiske førerhuse og anordninger samt brug af aerodynamiske anordninger skal sikre, at genstandene overholder EU-krav samt at brugen af anordningerne ikke er til unødig fare for chaufføren og andre trafikanter.

Færdselsstyrelsen sendte den 14. juli 2020 dimensionsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer i offentlig høring med det formål at fastsætte krav til godkendelse af motorkøretøjer med forlængede førerhuse samt for aerodynamiske anordninger. 


Færdselsstyrelsen sendte den 3. november 2020 på ny dimensionsbekendtgørelsen i offentlig høring med det formål at fastsætte regler om brug af aerodynamiske anordninger. Samtidig blev ændring til bekendtgørelse om særtransport og bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog sendt i offentlig høring med samme formål.


Brugen af de længere førerhuse på lastbiler indføres på baggrund af direktiv 96/53/EF, hvorefter de størst tilladte længder i direktivet kan overskrides for køretøjer eller vogntog, der overholder forordning 2019/1892, forudsat at førerhusene giver forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed. Køretøjer eller vogntog udstyret med sådanne førerhuse skal overholde krav om vendecirkler og må ikke medføre en forøgelse af de pågældende køretøjers lasteevne.

 

Bekendtgørelse

Nr. 2020/2046

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/2047

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/2048

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Bekendtgørelse

Nr. 2020/2049

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.