Colourbox

Ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel

Publiceringsdato: 29/01/2021
Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport i høring.

Transport- og Boligministeriet har udstedt bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport, som trådte i kraft den 1. januar 2021. 

Nye minimumstimesatser fra 1. marts 2021

Minimumstimesatserne for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport reguleres årligt i henhold til satsreguleringerne i de retningsgivende overenskomster på gods- og buskørselsområdet. Minimumstimesatserne i bekendtgørelsens § 2, stk. 2-4, skal allerede reguleres til 1. marts 2021, da reguleringen følger tidspunkterne for satsreguleringen i overenskomsterne.

Aflønning af chauffører, der har udført cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport i perioden 1. januar – 28. februar 2021 

I bekendtgørelsesudkastets overgangsbestemmelse i § 8, stk. 3, fastsættes det, at de nye minimumstimesatser i § 2, stk. 2-4, ikke finder anvendelse for aflønning af chauffører, der har udført cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport i perioden 1. januar – 28. februar 2021. 


Det betyder, at chauffører for denne periode skal aflønnes efter de hidtil gældende minimumstimesatser i § 2 i bekendtgørelse nr. 2000 af 11. december 2020 om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport. 


Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. marts 2021. Høringsfristen er den 11. februar 2021.