Midlertidige retningslinjer for synsvirksomhedernes oprettelse af fabriksnye EU-typegodkendte køretøjer i Køretøjsregisteret

Publiceringsdato: 29/01/2021
Styrelsen præciserer i meddelelse nr. 2026, at fabriksnye, komplette eller færdiggjorte EU-typegodkendte køretøjer ikke må underlægges krav om yderligere kontrol og godkendelser i forbindelse med registrering i Køretøjsregistreret (DMR).
I § 7, stk. 2. i BEK nr. 1684 af 23. november 2020 (synsbekendtgørelsen), bliver det præciseret at et fabriksnyt registreringspligtigt køretøj kan tages i brug uden syn, på grundlag af den tilhørende EU-typeattest, EF-godkendelsesattest eller national typeattest for komplet, eller færdiggjort komplet køretøj eller den individuelle EU-godkendelse. 

Ændringen har den betydning, at synsvirksomheder fremadrettet ikke skal foretage registreringssyn af fabriksnyt, komplet eller færdiggjort komplet EU-typegodkendt køretøj. 

Synsvirksomhederne skal dog fortsat oprette køretøjet i DMR med henblik på, at køretøjet efterfølgende kan registreres. 

Færdselsstyrelsen har, sammen med Motorstyrelsen, aftalt at disse køretøjer indtil videre oprettes i DMR som hidtil. 

Derudover har Færdselsstyrelsen, sammen med Motorstyrelsen, udfærdiget en vejledning med retningslinjer til synsvirksomhederne som må foretage registreringssyn. I vejledningen står det beskrevet, hvordan disse køretøjer skal oprettes i DMR. 

Denne vejledning er kun midlertidig, indtil Motorstyrelsen har foretaget de nødvendige tilrettelser i DMR.
Gældende meddelelser

Meddelelse nr. 2026

Midlertidige retningslinjer for synsvirksomhedernes oprettelse af EU-typegodkendte køretøjer i Køretøjsregistreret (DMR).