Colourbox

Fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet

Publiceringsdato: 29/01/2021
Færdselsstyrelsen offentliggør fortolkningsbidrag til de nye regler på køre- og hviletidsområdet vedrørende registrering af nationalitetsmærke efter grænsepassage.

Som led i Vejpakken har Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget en række ændringer på køre- og hviletidsområdet, der trådte i kraft den 20. august 2020.


Derfor er Færdselsstyrelsen i gang med at opdatere ”Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet”, således at ændringerne til køre- og hviletidsreglerne og reglerne om brug af takograf bliver indarbejdet i vejledningen.


Det har vist sig, at der er en vis usikkerhed omkring, hvornår forpligtelsen til at registrere nationalitetsmærket efter grænsepassage indtræder.


Færdselsstyrelsen har derfor på vores hjemmeside offentliggjort de første bidrag til fortolkningen af de nye regler om registrering af nationalitetsmærke efter grænsepassage.