Colourbox

4 nye bekendtgørelser skal regulere betalingsbeløb og forsikringsdækningsbeløb på færdselsområdet

Publiceringsdato: 05/01/2021
Færdselsstyrelsen har udarbejdet fire nye bekendtgørelser, der fastsætter betalingsbeløb og forsikringsdækningsbeløb på færdselsområdet gældende for 2021.

De fire nye bekendtgørelser regulerer en række betalingsbeløb og forsikringsdækningsbeløb på færdselsområdet for det kommende år. De fire bekendtgørelser er følgende: 

  • Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.
  • Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven.
  • Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland.
  • Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.

 

Der skal i henhold til færdselsloven  ske en årlig regulering af en række beløb på kørekortområdet. Det er Færdselsstyrelsen som regulerer satserne, mens opkrævningen af beløbene foretages i kommunerne. Satserne reguleres i bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.

Ifølge færdselsloven og færdselslov for Grønland skal motordrevne køretøjer være dækket af en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger samt tingskade. De beløb, som fremgår af de to love reguleres hvert år, hvilket fremgår af henholdsvis bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven og bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland.

Arrangører af motorløb på bane skal tegne en forsikring til dækning af skader, der kan opstå i forbindelse med motorløbet. Dækningsbeløbet bliver reguleret i bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.


De fire bekendtgørelser er trådt i kraft den 1. januar 2021.


Bekendtgørelse.

Nr. 2020/1674

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Bekendtgørelse.

Nr. 2020/1671

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Bekendtgørelse.

Nr. 2020/1672

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Bekendtgørelse.

Nr. 2020/1673

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.