Colourbox

Transport- og Boligministeriet udsteder en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførelse af cabotagekørsel

Publiceringsdato: 18/12/2020
Den nye bekendtgørelse implementerer lovændringer vedrørende cabotagekørsel med gods, buscabotagekørsel og vejdelen af kombineret transport. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere, m.v. træder i kraft den 1. januar 2021. Færdselsstyrelsen har i den nye bekendtgørelse fastsat bestemmelser, der implementerer lovændringerne vedrørende cabotagekørsel med gods, buscabotagekørsel og vejdelen af kombineret transport i Danmark.

I bekendtgørelsen fastsættes timesatsen for aflønning af chauffører, der udfører henholdsvis cabotagekørsel med gods, buscabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport.

Det fastsættes endvidere, hvilke oplysninger der skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen via Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark.

Det fastsættes ligeledes, hvilken dokumentation chaufføren på forlangende skal vise til politiet og Færdselsstyrelsen.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
 

Bekendtgørelse.

Nr. 2020/2000

Bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.