Colourbox

Nyt register for udenlandsk transportkørsel i Danmark præsenteres

Publiceringsdato: 09/12/2020
I forbindelse med ny bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport træder i kraft præsenteres et nyt register for udenlandsk kørsel i Danmark.

Når de nye regler for lønvilkår på transportområdet  træder i kraft, skal den enkelte udenlandske virksomhed anmelde sig i Erhvervsstyrelsens registerløsning for udenlandsk transportkørsel i Danmark.
 
Erhvervsstyrelsen præsenterer den 17. december 2020 det nye register, som de enkelte virksomheder skal  anmelde kørsler ind i. Derudover gennemgår de, hvordan  anmeldelser skal foretages. Når systemet går i drift, kan virksomheder få adgang til registeret via Virk.

 

Præsentationen af det nye register vil foregå på engelsk og finder sted over Microsoft Teams torsdag, den 17. december 2020, fra kl. 09:30 til 11:00. 

Det vil være nødvendigt at tilmelde sig præsentationen senest den 16. december 2020, kl. 16:00. Tilmelding sker til Færdselsstyrelsen på tilmelding@fstyr.dk

Du vil i tilmeldingsbekræftelsen modtage et link til Erhvervsstyrelsens præsentation af det nye register.