Colourbox

Færdselsstyrelsen udvider sit kontrolfokus i virksomhedstilsynet

Publiceringsdato: 17/12/2020
Færdselsstyrelsen vil i virksomhedskontrollen fra og med den 1. april 2021 have større fokus på at kontrollere, at reglerne om ugentlig køre- og hviletid samt ”2-ugers køretid" overholdes.
Færdselsstyrelsen kontrollerer årligt ca. 1.000 virksomheders overholdelse af køre- og hviletidsreglerne. På den måde er styrelsen med til at sikre gode og ikke mindst sikre forhold på de danske veje. 

Kontrollen på køre- og hviletidsområdet handler bl.a. om overholdelsen af reglerne omkring de daglige køre- og hviletider, afholdelse af pauser i køretiden samt korrekt betjening af takografen.

Disse forhold vil, sammen med de øvrige forhold der kontrolleres for, fortsat være en del af kontrollen, men Færdselsstyrelsen ønsker samtidig at øge fokus på chauffører og virksomheders overholdelse af reglerne om ugentlig køre- og hviletid og ”2-ugers-køretid”. 

Færdselsstyrelsens øgede fokus på disse områder skal ses i lyset af vedtagelsen af ”Vejpakken”. 

Idet der er tale om en ændring af Færdselsstyrelsens kontrolpraksis på området, vil udvidelsen først ske fra og med den 1. april 2021. Det er dog vigtigt i den henseende at påpege, at der ikke er tale om nye regler, og at reglerne således allerede gælder for chauffører og virksomheder.