Colourbox

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om kørekort

Publiceringsdato: 18/12/2020
Ændringerne får betydning for ombytning af kørekort udstedt i et tidligere EU- eller EØS-land, herunder Storbritannien, når landet pr. 1. januar 2021 udtræder af EU.

Efter 1. janaur 2021 skal indehavere af et kørekort udstedt i et tidligere EU-land, og som ønsker at ombytte deres kørekort til et dansk kørekørt, underskrive en erklæring på tro og love om, at deres førerret ikke er begrænset, frakendt eller inddraget.


Herudover ændres tidspunktet for, hvornår et sådant kørekort skal ombyttes, hvis man fortsat ønsker at køre bil i Danmark. Herefter vil man i op til 180 dage, fra det tidspunkt, hvor det pågældende land udtræder af EU, eller i op til 180 dage efter det tidspunkt, hvor ansøgeren har etableret sædvanlig bopæl i Danmark, kunne bruge sit udenlandske kørekort under kørsel i Danmark før ombytning er nødvendig. Tidligere kunne der køres på det udenlandske kørekort i op til 90 dage.


Hermed sidestilles denne type af udenlandske kørekort med andre udenlandske kørekort, hvor fristen blev ændret fra 90 til 180 dage i foråret 2020 på grund af Covid-19. 


Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

 

Bekendtgørelse.

Nr. 2020/2014

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.