Colourbox

Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken skal halveres

Publiceringsdato: 03/12/2020
Færdselssikkerhedskommissionen udgiver i dag en ny handleplan for 2021-2030. Handleplanens formål er øge trafiksikkerheden.

Færdselssikkerhedskommissionen udgiver i dag den nye handlingsplan, der indeholder målsætningen om at halvere dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken frem mod 2030.

 

Det betyder, at der i 2030 højst må blive dræbt 90 mennesker, og højst 900 må komme alvorligt til skade i henhold til de politiregistrerede trafikulykker. Derudover har Færdselssikkerhedskomminissionen en supplerende målsætning om, at i 2030 må der højst komme 10.000 mennesker lettere til skade i trafikken på de danske veje.

 

De indsatsområder, der bliver fokuseret på, er følgende:

  •  Eneulykker
  • Frontalkollisioner
  • Krydsulykker
  • Lette trafikanter
  • Unge bilførere

 

I arbejdet med at gøre målsætningen realistisk, er der kommet over 70 forslag til indsatser fra Færdselssikkerhedskommissionens medlemmer. Indsatserne er fordelt på seks overordnet kategorier; Undervisning og kommunikation, Vejudformning og trafikregulering, Lovgivning, sanktion og kontrol, Køretøjer og sikkerhedsudstyr, Data om ulykker og Andet: Forskning og samarbejde.

 

Eksempelvis er Styrkelse af færdselsundervisning i skolerne en foreslået indsats, som fokuserer på at mindske både eneulykker, frontalkollisioner, krydsulykker, lette trafikanter og unge bilførere.

Hvem er Færdselssikkerhedskommissionen?

Færdselssikkerhedskommissionen består af en række myndigheder og organisationer, som Vejdirektoratet, Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet, FDM, Rigspolitiet og Færdselsstyrelsen. Formandskabet for kommissionen udnævnes af transportministeren, og består i dag af formand Andreas Steenberg (R) og næstformand Kristian Pihl Lorentzen (V). Øvrige partier som er repræsenteret i Folketinget, inviteres til at deltage i Færdselssikkerhedskommissionens møder.