Colourbox

Ny bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Publiceringsdato: 09/09/2020
Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. september 2020.

Bekendtgørelsen om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden fastsætter de nærmere rammer for, hvordan Færdselsstyrelsen i praksis kan udøve beføjelsen til at anvise og ledsage erhvervskøretøjer uden politiets bistand, samt udføre vejsidesyn generelt.


Bekendtgørelsen om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden indeholder blandt andet bestemmelser om følgende:

 

  • Inspektørers anvisnings- og ledsagelsesret
  • Krav til inspektører, der udfører syn ved vejsiden
  • Udvælgelse af køretøjer til syn ved vejsiden
  • Kontrol af fastgørelse af last
  • Håndtering af konstaterede mangler
  • Risikoklassificeringssystem
  • Samarbejde og udveksling af oplysninger
  • Straffebestemmelser m.m.

 

Derudover bliver reglerne om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden samlet i én bekendtgørelse. Derfor bliver §§ 34 a og 35, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer og cirkulære nr. 9334 af 16. maj 2018 om samarbejde mellem politiet og Færdselsstyrelsen om gennemførelsen af syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samtidig ophævet.


Færdselsstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside oplysninger om de køretøjer, udstyr, farver, logo m.v. samt inspektørernes påklædning, der anvendes i forbindelse med syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden.