Colourbox

Høring: Ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Publiceringsdato: 14/08/2020
Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport i høring.

Det overordnede formål med ændringsbekendtgørelsen er at gennemføre ændringsforordning (EU) 2020/1054 af 15. juli 2020, der ændrer køre- og hviletidsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006) og takografforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014).

 

Udkastet til bekendtgørelsen indeholder følgende ændringer:

 

  • Indsættelse af en forpligtelse for transportvirksomheden til at opbevare og udlevere dokumentation for betaling for føreres indkvartering

  • Indførelse af to nye nationale undtagelser

  • Fastsættelse af krav vedrørende den erklæring, som politiet skal udstede, når de fjerner eller bryder en plombering til kontrolformål og eventuel genplomberer

  • Indsættelse af en forpligtelse for transportvirksomheden til henholdsvis at opbevare og destruere data fra den intelligente takograf

  • Straffehjemmel i forhold til sanktionering af to nye bestemmelser i køre- og hviletidsforordningen

  • Konsekvensændringer, herunder ændringer som følge af, at administrationen af området er flyttet fra Rigspolitiet til Færdselsstyrelsen

 

Ændringsbekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2020. Høringsfristen er den 4. september 2020.