Colourbox

En række ændringer af køre- og hviletidsreglerne træder i kraft

Publiceringsdato: 20/08/2020
Med Vejpakkens vedtagelse er der sket ændringer af køre- og hviletidsreglerne. Ændringerne berører køre- og hviletidsforordningen samt takografforordningen og forordningerne ændres på en række punkter med virkning fra den 20. august 2020.

Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget ændringer til køre- og hviletidsreglerne som en del af Vejpakken. En række ændringer i køre- og hviletidsforordningen og takografforordningen træder dermed i kraft den 20. august 2020. På den del af vores hjemmeside som omhandler køre- og hviletidsreglerne, vil der blive lagt en oversigt ind, som nærmere viser ikrafttrædelsesdatoerne for de enkelte artikler.

Ændringerne fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2020/1054 af 15. juli 2020.

Færdselsstyrelsen er i gang med at opdatere de to vejledninger ”Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen” samt ”Vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet” således, at ændringerne til køre- og hviletidsreglerne bliver indarbejdet i disse. De tilrettede udgaver af vejledningerne vil snarest muligt blive offentliggjort på vores hjemmeside under Erhvervstransport » Køre- og hviletid » Regler og vejledning om køre- og hviletid » Lovstof og vejledningsmateriale.

Færdselsstyrelsen har ydermere fredag den 7. august 2020 sendt en ændringsbekendtgørelse til køre- og hviletidsbekendtgørelsen i høring. For en nærmere gennemgang heraf henvises til nyheden af 14. august 2020. Ændringerne i bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2020.