Christoffer Askman

Ny sammenskrevet bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.

Publiceringsdato: 01/07/2020
Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.
Færdselsstyrelsen har udarbejdet en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers indretning og udstyr m.v. og de efterfølgende ændringsbekendtgørelser. 

Sammenskrivningen sker for at bekendtgørelsen bliver lettere at anvende i praksis for blandt andet politiet i forbindelse med håndhævelse af reglerne. Idet der alene er tale om en sammenskrivning, er der med bekendtgørelsen ikke tilsigtet ændringer i retstilstanden.

Færdselsstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen vil blive ændret i forbindelse med Færdselsstyrelsens gennemgang af de køretøjstekniske regler.