Colourbox

Høring: Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen

Publiceringsdato: 03/04/2020
Formålet med ændringerne er at opdatere bekendtgørelserne, så undervisningsplanerne får inkorporeret allerede foretagne ændringer af færdselsloven samt en række bekendtgørelser.

Der er ikke foretaget større ændringer i undervisningsplanernes systematik og opbygning.


Af samme årsag er der tale om få materielle ændringer i den måde, der skal undervises efter i køreuddannelsen.


Ændringerne berører en række områder som for eksempel kørsel ved letbaner og klip i kørekortet ved brug af håndholdt mobiltelefon.


Derudover indeholder de nye bekendtgørelser blandt andet ændringer om:


Kørsel ved letbaner:

Der er i alle undervisningsplaner indført afsnit om kørsel ved letbaner.


Emnet gennemgås detaljeret i undervisningsplan for kategori AM, A og B.


I de øvrige undervisningsplaner er det indsat som et delmål med henvisning til undervisningsplanen for kategori B.


Førerens ansvar for forureningsbegrænsende udstyr:

Som følge af en ændring af færdselsloven er beskrivelsen af førerens ansvar for bilernes luftforurening blevet præciseret i undervisningsplan for kategori AM, A, B, C, C1, D, D1.


Nye afmærkninger om taxi og nulemissionsbiler:

Som følge af en ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning er der tilføjet nye symboler omkring taxi og nulemissionsbiler i undervisningsplan for kategori AM, A, B.


Klip i kørekortet ved brug af håndholdt mobiltelefon:

Som følge af en ændring af færdselsloven er der medtaget indhold om klip i kørekortet ved brug af håndholdt mobil under kørsel i alle undervisningsplanerne.


Forhøjelse af hastighed for kørsel med busser, lastbiler samt påhængskøretøj:

Som følge af en ændring af færdselsloven er der ændret i hastighederne for kørsel med busser, lastbiler samt påhængskøretøj i alle undervisningsplaner bortset fra AM.

Ændringer om lastbiler og bussers tilladte højde:

Som følge af en ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk i forhold til tilladt højde på bus og lastbiler samt påhængskøretøjer hertil, er der foretaget en ændring i undervisningsplan for kategori C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E.


Ændringer om længdekrav ledbusser:

Som følge af en ændring i dimensionsbekendtgørelsen samt detailforskrifter for køretøjer er der foretaget ændringer i længdekrav for ledbus i undervisningsplan for kategori D.


Ændringer om brug af sættevognstog:

Som følge af en påtænkt ændring af kørekortbekendtgørelsen om brug af sættevognstog under køreuddannelsen er der foretaget tilpasninger i undervisningsplan for kategori CE, der gør det muligt også at kunne gennemføre øvelserne med sættevognstog.


Ændringerne af kørekortbekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.


Tilføjelse af opmærksomhedspunkt for små motoriserede køretøjer:

Som følge af forsøgsordningen om små motoriserede køretøjer er der indsat et nyt punkt under delmålet 4.6.2. ”Særlige trafikanters typiske fejl” i undervisningsplan for kategori AM, A og B.


Punktet skal sikre, at eleverne bliver undervist i de særlige risikomomenter, der er ved denne type køretøjer, og som føreren af et køretøj skal være opmærksom på i trafikken.

Ændrede regler omkring foto ved ansøgning om kørekort:

Som følge af ændrede regler i kørekortbekendtgørelsen, er der ikke længere krav om en læges påtegning på bagsiden af det fotografi, der skal vedlægges ansøgningsblanketten.


Undervisningsplanerne er tilrettet herefter.


Høringsfristen er 4. maj 2020.