Danmark tiltræder multilateral aftale M324 om farligt gods

Publiceringsdato: 03/04/2020
Danmark har den 31. marts 2020 tiltrådt den multilaterale aftale M324. Aftalen forlænger gyldigheden af ADR-beviser og uddannelsesbeviser for sikkerhedsrådgivere, der skal bruges til transport af farligt gods.
Den multilaterale aftale M324 tillader, at kursusbeviser for ADR-chauffører, der udløber i perioden 1. marts til 1. november 2020, skal forblive gyldige indtil den 30. november 2020. 

Efter perioden kan kursusbeviset fornyes, hvis føreren har deltaget i og bestået et fornyelseskursus inden den 1. december 2020. Det nye kursusbevis vil være gyldigt i en periode på 5 år fra udløbsdatoen på det oprindelige kursusbevis. 

Aftalen tillader ligeledes, at uddannelsesbeviser for sikkerhedsrådgivere, der udløber i perioden mellem 1. marts 2020 og 1. november 2020, skal forblive gyldige. Gyldighedsperioden kan forlænges med 5 år fra den oprindelige udløbsdato, hvis sikkerhedsrådgiveren består en prøve som nævnt i ADR punkt. 1.8.3.16.2.

Den multilaterale aftale M324 er gyldig indtil 1. december 2020