Colourbox

Midlertidige ændringer i regler på kørekort- og køreuddannelsesområderne

Publiceringsdato: 26/03/2020
Færdselsstyrelsen har foretaget en række initiativer på kørekort- og køreuddannelsesområdet som følge af corona-krisen.

Færdselsstyrelsen har ændret kørekortbekendtgørelsen på flere områder for at håndtere den aktuelle situation i Danmark.

 

Det sker for at tage højde for forlængelse af sagsbehandlingstid, ophobning af kurser og prøver til afvikling mm, som vi må forvente, at corona-krisen medfører på en række områder tilknyttet til kørekort- og køreuddannelsesområdet.

 

Færdselsstyrelsen har ændret kørekortbekendtgørelsen på følgende punkter:

 

  • Forlængelse af lægeattesters gyldighedshed i forbindelse med behandling af en sag om kørekort. Lægeattesten må nu højst være et år og ni måneder gammel ved udstedelsen af kørekortet
  • Førstehjælpskurser på køreuddannelsesområdet skal først være gennemført i forbindelse med tilmelding til den praktiske prøve
  • Ophævelse af pauseregler i køreuddannelsen
  • Forlængelse af teoriprøvernes gyldighedstid. Den praktiske prøve skal nu bestås 18 måneder efter teoriprøven er bestået
  • Forlængelse af perioden hvor der må føres motorkøretøj på udenlandsk kørekort uden ombytning. Indehavere af udenlandske kørekort, der ikke er udstedt i et EU- eller EØS-land, må nu føre motorkøretøj her i landet i op til 180 dage efter etablering af fast bopæl