Colourbox

Forlængelse af midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i forbindelse med ugehvil

Publiceringsdato: 22/03/2020
I perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 11. april 2020 er reglerne om ugehvil sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark.

For at forebygge chaufførmangel i forbindelse med corona-krisen er der på køre- og hviletidsområdet meddelt en midlertidig undtagelse i medfør af artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 561/2006 (køre- og hviletidsforordningen) med følgende indhold:

 

”I perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 11. april 2020 er reglerne om ugehvil - dvs. om afholdelse af det såkaldte regulære ugehvil på mindst 45 timer og reducerede ugehvil på mindst 24 timer, jf. køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6, sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark”.

 

I perioden for den midlertidige undtagelse

Er du en af de omfattede chauffører, vil du frem til og med 11. april 2020 kunne undlade at afholde ugehvil, uanset om der er tale om det regulære ugehvil på mindst 45 timer eller det reducerede ugehvil på mindst 24 timer.

 

Selvom du ikke behøver at afholde ugehvil, skal du fortsat overholde de øvrige køre- og hviletidsregler – altså reglerne om køretid, afholdelse af pause og daglig hviletid.

 

Efter udløbet af perioden for den midlertidige undtagelse

Når vi har passeret 11. april 2020, skal du holde ugehvil igen, og dette ugehvil skal afvikles i overensstemmelse med køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6.

 

Ugehvilet vil således skulle afholdes i tidsrummet mellem mandag kl. 00.00 og søndag kl. 24.00. Hvor langt og hvornår du skal afholde dit næste ugehvil vil i øvrigt afhænge af længden af og tidspunktet for dit senest afholdte ugehvil.

 

Ugehvil, du har undladt at afholde i perioden for den midlertidige undtagelse, skal ikke kompenseres med tilsvarende hvil efter periodens udløb.

 

Spørgsmål og svar til muligheden for at undlade at afholde ugehvil

 • Hvilken transport er omfattet?
  Den midlertidige undtagelse omfatter alene national godstransport, herunder cabotagekørsel, i Danmark
 • Er jeg omfattet af undtagelsen, når jeg udfører international godstransport i Danmark?
  Nej. Alene chauffører, der udfører national godstransport, herunder cabotagekørsel, i Danmark, er omfattet af undtagelsen
 • Er jeg omfattet af undtagelsen, når jeg kører transit gennem Danmark?
  Nej. Alene chauffører, der udfører national godstransport, herunder cabotagekørsel, i Danmark, er omfattet af undtagelsen
 • Hvor længe gælder den midlertidige undtagelse?
  Undtagelsen gælder til og med den 11. april 2020
 • Hvad betyder det, at jeg er omfattet af undtagelsen?
  Det betyder, at du frem til og med den 11. april 2020 kan undlade at afholde dit ugehvil
 • Hvilke ugehvil kan jeg undlade at afholde i perioden, hvor den midlertidige undtagelse gælder?
  Du kan undlade at afholde både det regulære ugehvil (på mindst 45 timer) og det reducerede ugehvil (på mindst 24 timer)
 • Hvordan skal jeg afvikle mine ugehvil efter den 11. april 2020?
  Du skal afvikle dine ugehvil i overensstemmelse med køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6.

  Dvs. at du fra den 12. april 2020 skal afholde dit ugehvil i tidsrummet mellem mandag kl. 00.00 og søndag kl. 24.00. Længden og tidspunktet for dit næste ugehvil vil afhænge af dit senest afholdte ugehvil
 • Skal jeg afholde kompensationshvil for ugehvil, jeg har undladt at afholde i perioden for den midlertidige undtagelse?
  Nej. Ugehvil, du har undladt at afholde i perioden for den midlertidige undtagelse, skal ikke kompenseres efter periodens udløb.

 

Tag dokumentationen med

Vi anbefaler, at du henter og printer Færdselsstyrelsens meddelelse om midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet.

 

På den måde kan du altid fremvise dokumentation for, at reglerne om ugehvil er sat ud af kraft for al national godstransport i perioden fra 23. marts til 11. april 2020. 

 

Europa Kommissionen har samlet et overblik over de midlertidige undtagelser i forbindelse med corona-krisen, som du finder nedest på siden. 

 

Meddelelsen findes i både en dansk og en engelsk version og kan hentes herunder:

 
Oversigt

Midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i perioden 23. marts - 11. april 2020

Midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet

Oversigt

Temporary exception from driving time and rest periods between 23th of March and 11th of April 2020

Temporary exception from driving time and rest periods

Oversigt

Midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i perioden 13.-22. marts 2020

Midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet

Oversigt

Temporary exception from driving time and rest periods between 13th and 22nd of March 2020

Temporary exception from driving time and rest periods

Oversigt

Temporary exceptions granted by EU and non-EU Member States due to the COVID-19 outbreak

Notified by COM