Christoffer Askman

Sjette lodtrækning om taxitilladelser er gennemført

Publiceringsdato: 04/06/2019
Færdselsstyrelsen har til den sjette lodtrækning modtaget ansøgninger fra 2.556 virksomheder om i alt 44.174 tilladelser. Der er givet 125 tilladelser, og der er trukket 100 ansøgninger ud til ventelisten.

Den sjette lodtrækning foregik på samme måde som ved de forrige lodtrækninger; elektronisk og af en ekstern statsautoriseret revisor. Ved lodtrækningen har det også været et krav for deltagelsen, at ansøgeren forud for lodtrækningen kunne dokumentere, at kravet til egenkapital til det ansøgte antal tilladelser var opfyldt.


Der er trukket lod om 125 tilladelser, og der er derudover udtrukket 100 ansøgninger til ventelisten.


Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret, hvis:


  • en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage, eller
  • en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen.

Alle ansøgere vil inden for en uge modtage en mail fra Færdselsstyrelsen om resultatet. Herefter begynder styrelsen at behandle de udtrukne ansøgninger. Det er forventet, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for otte uger.

 

Næste lodtrækning:

Den 1. juli 2019 træder en lovændring i kraft. Det betyder, at der i forbindelse med de kvartalsvise lodtrækninger af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport reserveres op til 50 tilladelser til ansøgere, som vil anvende tilladelsen til kørsel med en nulemissionsbil.


Den syvende lodtrækning er planlagt til at finde sted den 29. august 2019. Ansøgningsperioden er planmæssig fastsat til 1. juli – 18. august. På grund af lovændringen forventer Færdselsstyrelsen, at der vil være ændringer til ansøgningsprocessen. Der kan derfor også være mindre ændringer til ansøgningsperioden og datoen for afholdelse af næste lodtrækning. Ændringer vil fremgå af Taxilov.dk.

Oversigt

Sjette lodtrækning om taxitilladelser - udtrukne ansøgninger

Oversigt over de udtrukne ansøgninger.

Oversigt

Sjette lodtrækning om taxitilladelser - ansøgninger på venteliste

Oversigt over ansøgninger på venteliste.