Christoffer Askman

Femte lodtrækning om taxitilladelser er gennemført

Publiceringsdato: 01/03/2019
Færdselsstyrelsen har modtaget ansøgninger fra 2.249 virksomheder til den femte lodtrækning om i alt 36.421 tilladelser. Der er givet 289 tilladelser, og der er trukket 125 ansøgninger ud til ventelisten.

Som ved de fire første lodtrækninger foregik den femte lodtrækning også elektronisk. Lodtrækning blev ligeledes foretaget af en ekstern statsautoriseret revisor. I femte lodtrækning har det også været et krav for deltagelsen, at ansøgeren forud for lodtrækningen kunne dokumentere, at kravet til egenkapital til det ansøgte antal tilladelser var opfyldt.
Alle ansøgere vil inden for en uge modtage en mail fra Færdselsstyrelsen om resultatet. Styrelsen begynder behandlingen af de udtrukne ansøgninger og forventer, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for otte uger.

Som noget særligt er der ved den femte lodtrækning trukket lod om i alt 289 tilladelser. Foruden de 125 tilladelser der skal trækkes lod om hvert kvartal i 2019, er der også trukket lod om yderligere 164 tilladelser. De 164 tilladelser er uudnyttede tilladelser fra 2018.

 

Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret, hvis:

 

  • en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage, eller
  • en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen.

 

Den sjette lodtrækning sker den 28. maj 2019. Der kan ansøges om tilladelser i perioden 1. april – 19. maj 2019. Også i sjette lodtrækningsrunde vil der blive stillet krav om, at egenkapitalkravet skal dokumenteres inden lodtrækningen.