Lovlisteside

Resultat: 4

Direktiv

2010/61/EU

Kommissionens Direktiv 2010/61/EU af 2. september 2010

Gældende fra

30/06/2011

Om den første tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt

Direktiv

2002/7/EF

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/7/EF af 18. februar 2002

Gældende fra

09/03/2004

Om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet

Direktiv

2009/149/EF

Kommissionens Direktiv 2009/149/EF af 27. november 2009

Gældende fra

18/06/2000

Om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF for så vidt angår fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkostningerne ved ulykker

Direktiv

96/53/EF

Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996

Gældende fra

25/07/1996

Om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet
Viser 4 af 4