Lovlisteside

Resultat: 5

Forordning

Forordning nr. 561/2006

Køre- og hviletidsforordningen

Gældende fra

20/08/2020

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006. Dette er den konsolideret udgave fra 20. august 2020.

Forordning

2020/698

COVID-19 omnibus

Gældende fra

04/06/2020

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 698/2020 af 25. maj 2020 om COVID-19 omnibus.

Forordning

Nr. 181/2011

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

Gældende fra

25/02/2011

Regulering om buspassagerers rettigheder

Forordning

Nr. 1370/2007

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007

Gældende fra

03/12/2009

Om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70.

Forordning

Nr. 1073/2009

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009

Gældende fra

14/11/2009

Om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006. Regulering vedr. adgang til markedet for erhvervsmæssig personbefordring
Viser 5 af 5