Lovlisteside

Resultat: 4

Forordning

Nr. 165/2014

Takografforordningen

Gældende fra

02/03/2015

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014.

Forordning

Nr. 181/2011

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

Gældende fra

25/02/2011

Regulering om buspassagerers rettigheder

Forordning

Forordning nr. 561/2006

Køre- og hviletidsforordningen

Gældende fra

01/05/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006.

Forordning

Nr. 3821/85

Kontrolapparatforordningen

Gældende fra

29/09/1986

Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport.
Viser 4 af 4