Eksamenskørsel

Sidst opdateret 27/01/2020
Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst 2 år er omfattet af reglerne om eksamenskørsel. Kørslen skal ske i forlængelse af den afsluttede og dermed beståede eksamen.

Reglerne om eksamenskørsel omfatter dermed f.eks. ikke kørsel i forbindelse med en tidligere skoleklasses genforeningsfest.

Køretøjet


Eksamenskørsel kan gennemføres på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog.

Føreren af køretøjet


Føreren af køretøjet skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort svarende til køretøjets kategori. Dog skal føreren af et traktorvogntog være i besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil).

Syn

Biler, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed.
Det betyder, at bilen såvel som eksamensindretningen skal godkendes. Begge godkendelser har hver en gyldighed på 1 år.

Forsikring

Ejeren af en bil, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal have tegnet en forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer.

Hastighed

De gældende hastighedsbegrænsninger skal til enhver tid følges. Hastigheden må ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område.

Eksamenskørsel må ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej.

Eksamenskørsel med veteranbiler i miljøzoner

Dieseldrevne veteranbiler skal leve op til de samme miljøkrav som øvrige dieseldrevne biler i miljøzonerne. Ansøgning om dispensation fra disse miljøkrav skal søges hos Miljøstyrelsen.Biler med tilladelse til veterankørsel


En bil får automatisk status som veteranbil, når den er registreret første gang for mere end 35 år siden og underkastet periodisk syn. En veteranbil kan efter ejerens valg få en tilladelse til veterankørsel.

Biler med tilladelse til veterankørsel må ikke blive anvendt til eksamenskørsel. Tilladelsen til veterankørsel skal fravælges, inden veteranbilen kan godkendes af en synsvirksomhed til eksamenskørsel.

Intet krav om politiets tilladelse

Eksamenskørsel er ikke betinget af en tilladelse udstedt af politiet.

Eksamenskørslen kan umiddelbart gennemføres, når betingelserne i de to relevante bekendtgørelser er opfyldt.

Takograf (fartskriver)

Biler, der anvendes til eksamenskørsel mod betaling, skal have en takograf installeret.

Bekendtgørelse

BEK nr 494 af 27/05/2016

Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

Gældende fra

01/06/2016

BEK nr 494 af 27/05/2016 Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

Bekendtgørelse

BEK nr 375 af 18/05/2004

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.

Gældende fra

18/05/2004

BEK nr 375 af 18/05/2004 Bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.