Statslig parkeringskontrol

Sidst opdateret 05/03/2020
Fra den 1. juli 2018 har køretøjer maksimalt måtte parkere 25 timer på rastepladserne langs motorvejsnettet. I perioden 1. juli 2018 frem til 31. december 2018 varetog Vejdirektoratet parkeringskontrollen, hvorefter den overgik til Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen varetager opgaven ved hjælp af eget oprettet p-korps, der decentralt udfører kontrollen på hele det danske motorvejsnet. Kontrollen er rettet mod såvel danske som udenlandske køretøjer. Fokus for kontrollen er overholdelse af tidsbegrænsningen på 25 timer, men har også rettet sig mod trafikanternes øvrige parkeringsforseelser, fordi parkeringskontrollen sker i overensstemmelse med de forvaltningsmæssige principper, herunder lighedsprincippet.

 

Det vil sige, at alle køretøjstypers overholdelse af alle parkeringsregler i udgangspunktet kontrolleres. Det vedrører f.eks. parkeringer udenfor afmærkede båse og parkering på pladser reserveret til bestemte køretøjstyper. Færdselsstyrelsen vurderer løbende, hvordan kontrollen skal tilrettelægges, så det sikres, at fokus fortsat er på de kapacitetsmæssige udfordringer på de statslige rastepladser.

 

Færdselsstyrelsen udarbejder hver måned tabeller, der viser antallet af pålagte afgifter. Tabellerne vil løbende blive lagt ud her på siden.

Status for Færdselsstyrelsens parkeringskontrol

Her finder du de seneste rapporter for p-afgifter.

Bekendtgørelse

BEK nr 1696 af 20/12/2018

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på statslige veje

Gældende fra

01/01/2019

Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol på statslige veje.