Overenskomstforhold

Sidst opdateret 27/01/2020
Her kan du læse om, hvilke krav der stilles til indehavere af en vognmandstilladelse, vedrørende overenskomstforhold.

Løn- og arbejdsvilkår for virksomhedens chauffører

En indehaver af en vognmandstilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Der er ikke krav om, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening, og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening. Men chaufførernes løn og ansættelsesvilkår skal følge en kollektiv overenskomst for chauffører.

Du er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst

Hvis du er medlem af en arbejdsgiverforening inden for transportområdet eller har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund på transportområdet, skal du oplyse dette i ansøgningsskemaet. Styrelsen kontrollerer dine oplysninger ved forespørgsel til arbejdsgiverforeningen/fagforbundet.

Hvis du er medlem af en arbejdsgiverforening uden for transportområdet eller har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund uden for transportområdet, kan du få udstedt to vognmandstilladelser. Styrelsen kontrollerer dine oplysninger ved forespørgsel til arbejdsgiverforeningen/fagforbundet.

Har du flere end to vognmandstilladelser, skal du følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Du er ikke medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst

Hvis du hverken er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund, skal du følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Afhængig af, om der er tale om nyansøgning eller fornyelse af tilladelser, gælder følgende:

Nyansøgning

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsgiverforening eller har en tiltrædelsesoverenskomst, vil du ca. 1 år efter udstedelsen af dine tilladelser blive bedt om at indsende ansættelseskontrakter og lønsedler med lønspecifikationer (timesedler, køresedler, ugerapporter eller lign.) for 10 % af virksomhedens chauffører, dog mindst for én chauffør.

Vurderingen af, om løn- og ansættelsesvilkår for dine chauffører følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster på transportområdet, foretages af styrelsen efter høring af de relevante arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. I de tilfælde hvor overenskomstparterne udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster på transportområdet, hører styrelsen Overenskomstnævnet. Forinden beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen fra overenskomstparterne.

Hvis Overenskomstnævnet udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen. Styrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for en reaktion over for din virksomhed. Hvis vi finder, at løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører er mangelfulde i forhold til de gældende kollektive overenskomster på området, kan der blive tale om følgende sanktioner:

 • Meddelelse af skærpet tilsyn
 • Tildeling af advarsel eller
 • Tilbagekaldelse af tilladelserne.

Fornyelse

Hvis du ikke er medlem af en arbejdsgiverforening på transportområdet eller har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund på transportområdet, skal du sammen med ansøgningsskemaet indsende ansættelseskontrakter og lønsedler med lønspecifikationer (timesedler, køresedler, ugerapporter eller lign.) for 10 % af virksomhedens chauffører, dog mindst for én chauffør.

Vurderingen af, om løn- og ansættelsesvilkår for dine chauffører følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, foretages af styrelsen efter høring af de relevante arbejdsgiver- og arbejdstagerforeninger. I de tilfælde hvor overenskomstparterne udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for chaufførerne ikke lever op til lovens krav, hører styrelsen Overenskomstnævnet. Forinden beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen fra overenskomstparterne.

Hvis Overenskomstnævnet udtaler, at løn- og arbejdsvilkårene for dine chauffører ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, beder vi om dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen. Styrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for en reaktion over for din virksomhed. Hvis vi finder, at løn- og ansættelsesvilkårene for dine chauffører er mangelfulde i forhold til de gældende kollektive overenskomster på området, kan der blive tale om følgende sanktioner:

 • Meddelelse af skærpet tilsyn
 • Tildeling af advarsel eller
 • Nægtelse af fornyelse af tilladelserne

Hvis styrelsen ikke kan nå at færdigbehandle din fornyelsesansøgning, inden dine tilladelser udløber, udsteder vi midlertidige tilladelser til dig, indtil sagen er færdigbehandlet.

Overenskomster på godskørselsområdet

På godskørselsområdet findes følgende landsdækkende overenskomster:
Overenskomst

DI og 3F Transportgruppen for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere

En af de landsdækkende overenskomster for chauffører, der udfører godskørsel

Oversigt

Kristelig Arbejdsgiverforening og Det Faglige Hus

En af de landsdækkende overenskomster for chauffører, der udfører godskørsel

Overenskomst

Dansk Transport og Logistiks Arbejdsgiverforening (DTL-A) og 3F Transportgruppen

En af de landsdækkende overenskomster for chauffører, der udfører godskørsel.

En virksomhed skal blandt andet følge de bestemmelser, der findes i de kollektive overenskomster, om:

 

 • Løn, herunder bestemmelser om løn under sygdom
 • Pension
 • Arbejdstid og overarbejde
 • Feriefridage
 • Betalt frihed til uddannelse og betaling for lovpligtig efteruddannelse
 • Opsigelse og fratrædelse
 • Orlovsordninger

 

Styrelsen kan ikke rådgive dig om fortolkning af overenskomsterne. Du må derfor hente hjælp hos dine egne rådgivere, hvis du har spørgsmål til den enkelte overenskomst.

Dataerklæring

Overenskomstnævnets forretningsorden

Forretningsorden for overenskomstnævnet

Lovbekendtgørelse

LBK nr. 1051 af 12/11/2012

Bekendtgørelse af lov om godskørsel

Gældende fra

01/01/1989

Regulering om vejgodstransportvirksomheder og deres ansatte