Information om coronavirus/covid-19

Færdselsstyrelsen arbejder hjemmefra under corona-krisen, og derfor er vores telefoner lukkede. Du kan fortsat kontakte os skriftligt. Læs her hvordan.

- Læs om Færdselsstyrelsens tiltag på vejtransportområdet
- Find generelle råd og anbefalinger på myndighedernes fælles hjemmeside, coronasmitte.dk
- For information in English
vognmand

Statslig parkeringskontrol

Færdselsstyrelsen varetager parkeringskontrollen på det danske motorvejsnet. Hver måned udarbejder styrelsen en oversigt over antallet af pålagte afgifter.
Læs mere...

Information om Brexit

Styrelsen følger den politiske udvikling vedr. Storbritanniens udtrædelse af EU samt konsekvenserne heraf.
Læs mere...

Hold dig opdateret...