Digital synsindkaldelse

Fra 1. november 2014 skal både borgere (over 15 år) og virksomheder kunne modtage Digital Post fra det offentlige, hvilket bl.a. omfatter Færdselsstyrelsens indkaldelse til det periodiske syn, påmindelse om syn samt bødeforlæg.

Automatisk tilmelding til Digital Post pr. 1. november
Hvis du ikke fik tilmeldt dig Digital Post inden fristen d. 1. november 2014, vil du nu være automatisk tilmeldt. Dette med mindre, at du er blevet fritaget. Det vil sige, at du fremover skal huske at tjekke din digitale postkasse.

Du finder din Digitale Postkasse på www.borger.dk (for borgere) eller på www.virk.dk (for virksomheder). Husk, at du skal have din NemID klar, for at komme ind i postkassen.

Hvem kan blive fritaget for Digital Post?
Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget. Det kræver dog, at du opfylder mindst én af fritagelsesgrundene. Fritagelsesgrundene er:

  • At du ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted.

  • At du har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt.

  • At du er registreret som udrejst af Danmark.

  • At du er blevet hjemløs.

  • At du har sproglige vanskeligheder.

  • At du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.


Fordele ved den digitale indkaldelse

Der er flere fordele ved at modtage din indkaldelse digitalt:

  • Du kan vælge at få en påmindelse på e-mail, når der kommer ny digital post (Bemærk: for at vælge denne funktion, skal logge ind i din Digitale Postkasse eller e-boks og opgive din e-mail adresse).

  • Du får direkte links til synsvirksomheders hjemmesider, hvor der kan være mulighed for online booking af syn.

  • Du får direkte link fra indkaldelsen til Færdselsstyrelsens hjemmeside, hvor du altid kan finde den ajourførte liste over synshaller.

  • Du finder nemt tidligere års indkaldelser.
Mere information

virk.dk (for virksomheder)

borger.dk (for borgere)

Sidst opdateret: 06.12.2019