Syn

Ved at vælge et underpunkt i menuen til venstre, kan du læse mere om de enkelte former for syn af køretøjer.

Periodisk syn:
Et kontroltjek af, hvorvidt et køretøj lever op til de gældende regler for godkendelse og syn af køretøjer.

Registreringssyn:
Et registreringssyn udføres, hvis der er foretaget konstruktive ændringer ved køretøjet, eller hvis det skal indregistreres.

Vejsidesyn:
Den 20. maj 2018 trådte nye EU-regler om vejsidesyn i kraft. Formålet er, at de nye EU-regler skal øge færdselssikkerheden.

Andre syn:
Omsyn og § 2, stk. 2 syn (særligt syn der kan indkaldes til, hvis politiet mener, at køretøjet ikke lever op til de gældende regler).
Sidst opdateret: 26.02.2019