Kan jeg få udsat synsfristen?

SVAR:

Det er muligt i særlige situationer at udsætte den seneste frist for periodisk syn. En udsættelse kræver, at der er særlige omstændigheder, der bevirker, at køretøjet ikke kan komme til syn inden for den fastsatte frist.

Færdselsstyrelsen kan efter ansøgning udsætte seneste frist for fremmøde til periodisk syn for køretøj, der er omfattet af § 55 jf. bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om periodisk syn, hvis

  1. det relevante forsikringsselskab erklærer, at selskabet vil meddele Færdselsstyrelsen, når deponerede nummerplader atter udleveres til køretøjets ejer/bruger, eller at stilstandsforsikringen ophører, i tilfælde hvor køretøjet er

    a) betydeligt trafikskadet,

    b) udsat for hærværk eller

    c) under omfattende restaurering,

  2. ejeren (brugeren) fremlægger dokumentation for, at køretøjet er blevet stjålet eller tilsvarende, der umuliggør godkendelse ved syn, herunder at køretøjet er på værksted og nødvendige reservedele er i dokumenteret restordre,

  3. ved dokumenterede force majeure-situationer, der er kendt fra forsikringspraksis, hvor ejeren/brugeren er uden skyld eller indflydelse, eller

  4. ejeren på tilsvarende måde uden egen skyld ikke kan undgå at overskride synsfristen.

Du kan læse om udsættelse af syn i Bekendtgørelse nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer, se særligt § 58.

Har du ikke mulighed for at få udsat synsfristen, og kan køretøjet ikke synes inden for fristen, bør du afmelde køretøjet. Udgiften til nye nummerplader vil helt eller delvis, alt efter periodens længde, blive opvejet af sparet ejerafgift og forsikring. Når køretøjet er afmeldt, behøver det ikke synes, før det igen skal have nye nummerplader på.

Såfremt køretøjet ikke synes inden for synsfristen, sendes der et påmindelsesbrev til ejeren/brugeren af køretøjet. Bliver køretøjet derefter ikke fremstillet til syn eller afmeldt i Køretøjsregistret, vil der blive udstedt et bødeforlæg for det manglende syn eller manglende godkendelse. Herefter overgår sagen til politiet, som har mulighed for at inddrage køretøjets nummerplader og udstede bøde.

Du kan læse mere om administrative bødeforlæg her.

Sidst opdateret: 07.08.2018